MamKredyt.pl
Witaj Nieznajomy!
aktywnie zarządzaj kredytem

Kalkulator kredytowy

Kredyt

kwota
waluta
okres spłaty [lata]
stawka bazowa * wartość szacunkowa
marża
typ raty
Uwaga:
Wyniki tego kalkulatora należy traktować poglądowo, bowiem rzeczywiste oferty bankowe mogą wymagać spełnienia specjalnych warunków. Na dodatkowe koszty obsługi kredytu mogą się przykładowo składać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, od utraty pracy i inne płatne okresowo. Zalogowani użytkownicy mogą korzystać z bardziej zaawansowanego kalkulatora kredytowego oraz zapisywać wyniki do późniejszego porównywania.

Wpisz wymagane parametry kredytu / pożyczki, aby system mógł wygenerować harmonogram spłaty i obliczyć całkowite koszty zobowiązania finansowego. Poniżej znajdziesz wyjaśnienia poszczególnych pól kalkulatora kredytowego. Gdyby były jednak wątpliwości, najlepiej jest poprosić doradcę kredytowego, by w postaci tak usystematyzowanych parametrów przedstawił swoją ofertę. Dzięki temu łatwo porównasz kredyty oferowane przez różne banki lub pośredników finansowych.

Kwota kredytu / pożyczki

Kwota, jaką zamierzasz pożyczyć w banku lub innej instytucji finansowej.

Waluta kredytu

Występuje w sytuacjach, gdy analizujesz kredyt walutowy. Waluta, w jakiej jest indeksowane zobowiązanie kredytowe.
Kalkulator dla niezalogowanych użytkowników umożliwia obliczenia tylko dla kredytów w PLN.

Okres spłaty

Czas w jakim zamierzasz spłacić swoje zobowiązanie. Im dłuższy okres spłaty, tym niższa rata, ale wyższy sumaryczny koszt odsetek.
Kalkulator dla niezalogowanych użytkowników umożliwia obliczenia tylko dla okresów będących wielokrotnością roku. W obliczeniach domyślnie przyjmujemy, że spłaty rat kredytu następują co miesiąc.

Stawka bazowa

Stawka, po której banki pożyczają sobie pieniądze na rynku międzybankowym. Jest to więc cena pieniądza w czasie wyrażona w procentach.

Marża

Stawka procentowa, która zsumowana ze stawką bazową, stanowi o koszcie Twojego zobowiązania kredytowego.

Typ raty kredytowej

Istnieją dwa typy rat kredytowych: równe raty kredytowe oraz raty malejące. W pierwszym przypadku kredytobiorca spłaca zawsze taką samą kwotę w kolejnych okresach płatności. Przy ratach malejących, pierwsza rata jest najwyższa, a każda kolejna jest nieco mniejsza. Przy ratach malejących całkowity koszt kredytu jest zawsze niższy, niż gdyby go spłacać trybem równych rat.